Gender vzdělávání

 • GENDER Consulting = Váš partner ve vzdělávání v oblasti CSR - společenské odpovědnosti firem, rovných příležitostí, genderu, diverzity, work life balance, soft skills
 • GENDER Consulting, s.r.o. jako expertní společnost umí: 
 • Poradit, analyzovat Vaše potřeby, vytvořit program na míru, dát obsah a špičkovou prezentaci Vašemu zadání.
 • GENDER Consulting, s.r.o umí výzkum:
 • Realizujeme vlastní výzkumnou činnost, zrealizujeme výzkumnou činnost na míru dle Vašich potřeb.
 • GENDER Consulting, s.r.o. umí lektorovat/vystupovat na veřejnosti/v médiích
 • Kombinujeme špičkové znalosti, kreativitu, výborné prezentační schopnosti, empatii při vcítění se do potřeb konkrétní skupiny. 
 • Vytváříme pozitivní atmosféru.
 • Umíme najít ty správné informace pro Vás a předat je srozumitelnou formou.
 • GENDER Consulting, s.r.o. umí vzdělávání pro  firmy, management, HR, vzdělávací instituce, veřejnou správu, neziskové organizace, mateřská/komunitní/coworkingová centra, jednotlivce …
 •  
 • GENDER Consulting, s.r.o. umí osvětu – získali jste grant či chcete vlastními prostředky působit osvětově na své okolí, umíme Vám vymyslet a zrealizovat kampaně, konference, workshopy, metodiky, publikace, mediální výstupy … 
 • GENDER Consulting, s.r.o. umí vše zrealizovat na klíč
 • Školení, seminář
 • Workshop
 • Konference, panelová diskuse, kulatý stůl
 • Beseda
 • Gender mentoring
 • Diskusní kavárna
 • Supervize
 • Gender kurzy 

 • Gender kurzy pro ženy

 • Kurzy diverzity

 • Kurzy age managementu


Proč jsou služby GENDER Consulting tou nejlepší možnou volbou?
 

 • máme zkušenosti v oboru, odborné know-how
 • podporují nás veřejně odborníci, kteří se věnují rovným příležitostem na té nejvyšší možné úrovni
 • disponujeme nejvyšším možným odborným vzděláním v oblasti genderu
 • našim klientům se věnujeme individuálně, komplexně a vždy na míru jejich potřebám
 • definuje nás odbornost, otevřenost, kvalita, flexibilita, rezonance, empatie
 • naši klienti: firmy, veřejná správa, neziskový sektor, školy, média, co-workingová centra, mateřská a rodinná centra, široká veřejnost
KONTAKT:
GENDER Consulting, s.r.o.
Sídlo: U Říčanky 1108/15
         104 00  Praha 10

Tel.: +420 602 524 302
        +420 607 782 535