Gender kurzy

 • Gender/Rovné příležitosti jako princip fungování společnosti
 • Úvod do genderových studií
 • Gender/Rovné příležitosti v ČR/EU
 • Gender/Rovné příležitosti, diverzita a diskriminace na pracovišti
 • Diskriminace - přímá a nepřímá - jak jí rozpoznat a jak se jí bránit?
 • Gender/Rovné příležitosti (nejen) ve firemní praxi
 • Gender/Rovné příležitosti ve firemní kultuře
 • Gender/Rovné příležitosti a vedení zaměstnanců/kyň v řízení organizace
 • Gender/Rovné příležitosti a motivace zaměstnanců/kyň
 • Genderově senzitivní nábor(propouštění zaměstnanců/kyň
 • Plán rovných příležitostí a genderový audit
 • Gender/Rovné příležitosti v praxi veřejné správy
 • Gender/Rovné příležitosti a legislativa ČR/EU
 • Gender Mainstreaming v praxi veřejné správy
 • Gender/Rovné příležitosti pro pedagogy/žky MŠ, ZŠ, SŠ
 • Semináře a besedy genderových studií pro VOŠ, VŠ
 • Genderový audit,plán rovných příležitostí v prostředí školy
 • Work-life balance – slaďování práce a rodiny
 • Flexibilní formy práce
 • Efektivní home working
 • Management mateřské/Rodičovské dovolené
 • (Re)start gender kurzy
 • Gender a marketing
 • Gender a komunikace
 • Další individiduální kurzy na míru

Proč jsou služby GENDER Consulting tou nejlepší možnou volbou?
 

 • máme zkušenosti v oboru, odborné know-how
 • podporují nás veřejně odborníci, kteří se věnují rovným příležitostem na té nejvyšší možné úrovni
 • disponujeme nejvyšším možným odborným vzděláním v oblasti genderu
 • našim klientům se věnujeme individuálně, komplexně a vždy na míru jejich potřebám
 • definuje nás odbornost, otevřenost, kvalita, flexibilita, rezonance, empatie
 • naši klienti: firmy, veřejná správa, neziskový sektor, školy, média, co-workingová centra, mateřská a rodinná centra, široká veřejnost
KONTAKT:
GENDER Consulting, s.r.o.
Sídlo: U Říčanky 1108/15
         104 00  Praha 10

Tel.: +420 602 524 302
        +420 607 782 535