Proč my?

GENDER Consulting = UŽ 8 LET Váš partner pro CSR - společenskou odpovědnost firem, rovné příležitosti/gender/diverzitu, work life balance, HR

GENDER Consulting = UŽ 8 LET profesionální a odborná instituce, akreditovaná u Ministerstva vnitra

GENDER Consulting = člen expertní skupiny při Úřadu Vlády v rámci "Metodiky genderových auditů"

GENDER Consulting = UŽ 8 LET partner Ministerstva vnitra v rámci soutěže "Úřad roku půl na půl - respekt k rovným příležitostem"

Spolupráce s GENDER Consulting Vám přináší:

 • Vysoce kvalitní spolupráci s firmou, která funguje na českém trhu už 7 let!
 • Expertní znalosti
 • Bohaté zkušenosti
 • Profesionální a vstřícný přístup
 • Kreativitu
 • 100% výkon

 

 • Naše práce v oblasti genderu/rovných příležitostí a diverzity managementu nás baví - pracujeme s nadšením
 • Naši lidé mají nejvyšší možné dosažené vzdělání v oblasti genderu – Mgr. program genderových studií na FHS Univerzity Karlovy
 • Bohatá praxe,  široké teoretické zázemí, vlastní průzkumná činnost
 • Odborně publikujeme, veřejně vystupujeme v médiích a na těch nejprestižnějších akcích 
 • Podporují nás osobnosti a odborníci, zabývající se rovnými příležitostmi a diverzitou
 • Jsme členy expertních skupin
 • Umíme profesionálně a expertně zajistit širokou škálu aktivit:
 • Externí HR pro firmy a organizace
 • Strategie a koncept "Otevřené a  zdravé organizace" - pro firmy i veřejnou správu
 • Vzdělávání v oblasti genderu/rovných příležitostí
 • Vzdělávání v oblasti soft skills
 • Konference a kulaté stoly
 • Gender/ diversity audity
 • Personální audity
 • Globální audity rovných příležitostí
 • Akční plány rovných příležitostí
 • Tvorba metodiky a směrnic
 • Marketing a PR v oblasti rovných příležitostí
 • Odborné poradenství, konzultace, garance a realizace na žádostech a projektech EU

 


Proč jsou služby GENDER Consulting tou nejlepší možnou volbou?
 

 • máme zkušenosti v oboru, odborné know-how
 • podporují nás veřejně odborníci, kteří se věnují rovným příležitostem na té nejvyšší možné úrovni
 • disponujeme nejvyšším možným odborným vzděláním v oblasti genderu
 • našim klientům se věnujeme individuálně, komplexně a vždy na míru jejich potřebám
 • definuje nás odbornost, otevřenost, kvalita, flexibilita, rezonance, empatie
 • naši klienti: firmy, veřejná správa, neziskový sektor, školy, média, co-workingová centra, mateřská a rodinná centra, široká veřejnost
KONTAKT:
GENDER Consulting, s.r.o.
Sídlo: U Říčanky 1108/15
         104 00  Praha 10

Tel.: +420 602 524 302
        +420 607 782 535