Výstupy genderového auditu

Výstupy genderového auditu

 • závěrečná zpráva, která zahrnuje
 • uvedení do problematiky genderu, podpory diverzity, age managementu, managementu mateřské/rodičovské dovolené, work-life balance, statistiky o trhu práce
 • analýza zjištěných informací
 • zhodnocení stávající situace
 • doporučení a náměty na zlepšení
 • argumentace – proč jsou daná doporučení pro společnost efektivnější
 • SWOT analýza

 


Proč jsou služby GENDER Consulting tou nejlepší možnou volbou?
 

 • máme zkušenosti v oboru, odborné know-how
 • podporují nás veřejně odborníci, kteří se věnují rovným příležitostem na té nejvyšší možné úrovni
 • disponujeme nejvyšším možným odborným vzděláním v oblasti genderu
 • našim klientům se věnujeme individuálně, komplexně a vždy na míru jejich potřebám
 • definuje nás odbornost, otevřenost, kvalita, flexibilita, rezonance, empatie
 • naši klienti: firmy, veřejná správa, neziskový sektor, školy, média, co-workingová centra, mateřská a rodinná centra, široká veřejnost
KONTAKT:
GENDER Consulting, s.r.o.
Sídlo: U Říčanky 1108/15
         104 00  Praha 10

Tel.: +420 602 524 302
        +420 607 782 535