Proč genderový audit od GENDER Consulting? Jsme skuteční odborníci!

Proč genderový audit od GENDER Consulting?  Jsme vzdělávací institucí, akreditovanou u Ministerstva vnitra. Jsme členem Genderové Expertní Komory. Jsme členem expertní skupiny při Úřadu Vlády v rámci "Metodiky genderových auditů" = JSME SKUTEČNÍ ODBORNÍCI!

 • Aby byl genderový audit skutečně kvalitní, musí být proveden skutečnými odborníky a musí být použita ucelená metodologie, která umožňuje maximálně efektivně vyhodnotit jak firemní politiky dokumentů, tak informace získané z rozhovorů se zaměstnanými a managementem a informace získané z dotazníkových šetření a focus group
 • Zpracování a efekt genderového auditu je tedy přímo závislý na expertních znalostech genderové problematiky v širokém kontextu
 • Genderový audit je v praxi prováděn týmem proškolených odborníků a odbornic
 • Výsledky analyzujeme kvantitativně i kvalitativně. Náš team v první fázi auditu vyhodnotí, v jakém stádiu prosazování genderové rovnosti v praxi se organizace aktuálně nachází. Na základě výstupů navrhne náš team managementu konkrétní genderová opatření vhodná k implementaci
 • Každé firmě, která se zapojí do genderového auditu, udělíme certifikát o absolvování, zajistíme publicitu a PR na našich stránkách a poskytneme zprávu obsahující vyhodnocení současné situace a doporučení pro optimalizaci řízení lidských zdrojů
 • Každé zapojené firmě dále nabízíme asistenci a podporu při realizaci doporučených opatření. Je možné využít naši 24 hodinové genderové poradny
 • Je možné využít GENDER Consulting jako garanta či koordinátora  a využít jeho odborné způsobilosti.

 


Proč jsou služby GENDER Consulting tou nejlepší možnou volbou?
 

 • máme zkušenosti v oboru, odborné know-how
 • podporují nás veřejně odborníci, kteří se věnují rovným příležitostem na té nejvyšší možné úrovni
 • disponujeme nejvyšším možným odborným vzděláním v oblasti genderu
 • našim klientům se věnujeme individuálně, komplexně a vždy na míru jejich potřebám
 • definuje nás odbornost, otevřenost, kvalita, flexibilita, rezonance, empatie
 • naši klienti: firmy, veřejná správa, neziskový sektor, školy, média, co-workingová centra, mateřská a rodinná centra, široká veřejnost
KONTAKT:
GENDER Consulting, s.r.o.
Sídlo: U Říčanky 1108/15
         104 00  Praha 10

Tel.: +420 602 524 302
        +420 607 782 535