Nabídka pro VEŘEJNOU SPRÁVU

GENDER Consulting = profesionální partner pro veřejnou správu:

·      Expertní vzdělávací společnost v oblasti společenské odpovědnosti, rovných příležitostí, diverzity, work life balance a soft skills

·      Společnost, akreditovaná u Ministerstva vnitra (AK/I-63/2013)

·      Akreditované vzdělávací programy

·      Odborný partner Ministerstva vnitra v soutěži „Úřad roku půl na půl – respekt k rovným příležitostem“ – hodnotitel úřadů, které se do soutěže hlásí

·      Nejvyšší možné odborné vzdělání  v oblasti genderu/rovných příležitostí a veřejné správy

-     Člen expertní skupiny při úřadu Vlády v rámci institucionalizace rovných příležitostí

-     Člen expertní skupiny a spoluautor Metodiky genderových auditů

-     Školitel MPSV - odd. rovnosti žen a mužů

Váš partner pro transparentní, otevřený a bezbariérový úřad

PROFESIONALIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY - KONZULTACE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU I SAMOSPRÁVU

 

CO NABÍZÍME:

·      Vzdělávání v oblasti:

 • rovných příležitostí/diverzity/work life balance/age managementu
 • soft skills:
 • Manažerské akademie pro vedoucí úřadníky a úřednice
 • Komunikace a její základy
 • Komunikace asertivní
 • Time management
 • Stress management
 • Řízení lidí
 • Individuální školení na míru
 • Vzdělávání pro pěstouny - ucelené akademie

·      Personální rozvoj a odborné poradenství

 • Osobní SWOT analýza
 • Koučink
 • Mentoring

·      Sociologické šetření

 • Mapování potřeb (nejen) sociálních služeb občanů

·      Personální audity, procesní audity, gender/diversity audity a globální audity rovných příležitostí

 • Zaměřujeme se na vnitřní kulturu a procesy
 • Zaměřujeme se na personální politiku (oblast inzerce, náboru, propouštění zaměstnanců/kyň)
 • Zaměřujeme se na prorodinnou politiku
 • Zaměřujeme se na motivaci a spokojenost zaměstnanců/kyň
 • Analyzujeme a doporučujeme kroky, vedoucí ke zlepšení efektivity úřadu

·    Odborné poradenství a garance

 • V oblasti genderu/rovných příležitostí a diverzity
 • V oblasti vnitřní kultury, komunikace, procesů
 • V oblasti PR a marketingu úřadu
 • V oblasti grantů a dotací (např. EU, MPSV, MV)

 

VYBRANÉ REALIZOVANÉ AKTIVITY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU:

·      Vzdělávání pro úřady (ÚMČ Praha 20 Horní – Počernice, KÚ Vysočina, MÚ Čelákovice, ÚMČ Praha 22 Uhříněves)

·      Kulaté stoly – Prorodinná politika (ÚMČ Praha 22 – Uhříněves, ÚMČ Praha 18 - Letňany)

·      Genderové audity, personální audity, globální audity rovných příležitostí  –  (ÚMČ Praha 22 – Uhříněves, ÚMČ Praha 18 – Letňany, KÚ Vysočina, Čelákovice)

·      Sociální šetření – Mapování potřebnosti sociálních služeb občanů žijících v Praze 22 (ÚMČ Praha 22 – Uhříněves)

·      Odborné poradenství – Koučink pro vedoucí pracovníky (ÚMČ Praha 22 – Uhříněves, ÚMČ Praha 20 – Horní Počernice, MÚ Čelákovice)

-      Konzultace pro samosprávu -  Praha 20, Praha 8, Praha 12

 

VYBRANÉ REFERENCE Z VEŘEJNÉ SPRÁVY

Velice děkuji partnerské organizaci konference "Rovné příležitosti" za aktivní a tvůrčí podporu jak soutěže Úřad roku "Půl na půl" - respekt k rovným příležitostem, tak samotné konference. Těším se na další spolupráci.

PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D.

koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů v resortu Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra ČR

Chtěla bych velice poděkovat za bezchybnou profesionální spolupráci při zpracování genderového auditu, který jste pro Úřad městské části Praha 22 zajistily a následně provedly.

Ing. Olga Jandová

Tajemnice ÚMČ Prahy 22

„Realizátorská společnost GENDER Consulting  po celou dobu provedení auditu pracovala velmi odborně a profesionálně. Stejně tak byla zpracována závěrečná zpráva i doporučení a provedena prezentace výstupů z auditu. Provedení auditu bylo pro Krajský úřad Kraje Vysočina i jeho další praxi v oblasti genderového přístupu bezesporu přínosem. Kontaktní osobou pro ověření osvědčení je Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová, DiS., vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, tel. 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz


Proč jsou služby GENDER Consulting tou nejlepší možnou volbou?
 

 • máme zkušenosti v oboru, odborné know-how
 • podporují nás veřejně odborníci, kteří se věnují rovným příležitostem na té nejvyšší možné úrovni
 • disponujeme nejvyšším možným odborným vzděláním v oblasti genderu
 • našim klientům se věnujeme individuálně, komplexně a vždy na míru jejich potřebám
 • definuje nás odbornost, otevřenost, kvalita, flexibilita, rezonance, empatie
 • naši klienti: firmy, veřejná správa, neziskový sektor, školy, média, co-workingová centra, mateřská a rodinná centra, široká veřejnost
KONTAKT:
GENDER Consulting, s.r.o.
Sídlo: U Říčanky 1108/15
         104 00  Praha 10

Tel.: +420 602 524 302
        +420 607 782 535