Komu nabízíme svoje služby?

 • Firmám (od malých firem až po nadnárodní korporace)
 • veřejné správě
 • Školám
 • Co-workingovým centrům, rodinným a mateřským centrům
 • Vzdělávacím agenturám (dodání genderových lektorů, tvorba vysoce odborné metodiky, realizace komplexních vzdělávacích programů, akademií)
 • Vzdělávacím portálům
 • Ženským portálům
 • Médiím  - nabízíme odborné články na klíč, odborné konzultacem výstupy v TV (viz sekce My v médiích)
 • Pracovním portálům (genderové poradenství, tvorba „genderových a diverzitních“ filtrů apod.)
 • Široké veřejnosti
 • Všem těm, kteří žádají o dotace (granty) EU v oblasti rovných příležitostí – nabízíme vysoce odbornou garanci již od sepisování  žádosti až po realizaci aktivit, dotovaných EU

Proč jsou služby GENDER Consulting tou nejlepší možnou volbou?
 

 • máme zkušenosti v oboru, odborné know-how
 • podporují nás veřejně odborníci, kteří se věnují rovným příležitostem na té nejvyšší možné úrovni
 • disponujeme nejvyšším možným odborným vzděláním v oblasti genderu
 • našim klientům se věnujeme individuálně, komplexně a vždy na míru jejich potřebám
 • definuje nás odbornost, otevřenost, kvalita, flexibilita, rezonance, empatie
 • naši klienti: firmy, veřejná správa, neziskový sektor, školy, média, co-workingová centra, mateřská a rodinná centra, široká veřejnost
KONTAKT:
GENDER Consulting, s.r.o.
Sídlo: U Říčanky 1108/15
         104 00  Praha 10

Tel.: +420 602 524 302
        +420 607 782 535