Forma genderového auditu

 • briefing (hluboký vstupní rozhovor se zadavatelem genderového auditu), na základě něj určení priorit genderového auditu tak, aby byl pro zadavatele maximálně efektivní
 • workshopy
 • focus group
 • kvalitativní průzkum - hloubkové polostrukturované rozhovory
 • kvantitativní průzkum -  dotazníková šetření, statistiky
 • zpětná vazba

Proč jsou služby GENDER Consulting tou nejlepší možnou volbou?
 

 • máme zkušenosti v oboru, odborné know-how
 • podporují nás veřejně odborníci, kteří se věnují rovným příležitostem na té nejvyšší možné úrovni
 • disponujeme nejvyšším možným odborným vzděláním v oblasti genderu
 • našim klientům se věnujeme individuálně, komplexně a vždy na míru jejich potřebám
 • definuje nás odbornost, otevřenost, kvalita, flexibilita, rezonance, empatie
 • naši klienti: firmy, veřejná správa, neziskový sektor, školy, média, co-workingová centra, mateřská a rodinná centra, široká veřejnost
KONTAKT:
GENDER Consulting, s.r.o.
Sídlo: U Říčanky 1108/15
         104 00  Praha 10

Tel.: +420 602 524 302
        +420 607 782 535