Co je genderový audit?

 • GENDER Consulting, s.r.o. je členem Genderové Expertní Komory a členem expertní skupiny při Úřadu Vlády v rámci metodiky genderových auditů = ten pravý a profesionální partner pro Vás!
 • Co je genderový audit? Seznamte se! (proklik)
 • Pokud uvažujete o zahrnutí oblasti rovných příležitostí, work life balance, flexibilních forem práce, pozitivní image jako sociálně odpovědného zaměstnavatele/obchodního partnera  do Vaší firemní kultury/firemní praxe, je genderový audit ideální jako prvotní hloubková sonda
 • Chcete znát názory Vašich zaměstnanců na firemí benefity, firemní školku,  flexibilní formy práce, motivovanost a loajalitu ? I na tyto otázky Vám dá genderový audit odpověď…
 • Genderový audit je klíčový nástroj implementace rovných příležitostí do firemní praxe
 • Genderový audit neboli audit rovných příležitostí se orientuje na vnitřní organizační procesy z genderové perspektivy
 • Jde o audit řízení lidských zdrojů - NOVINKU v možnostech získávání informací o stávající firemní kultuře.
 • Genderový audit od Gender Consulting zahrnuje nejen analýzu rovných příležitostí žen a mužů, ale také analýzu diverzity, managementu mateřské/rodičovské work-life balance – místo managementu M/RD ? dovolené a age managementu
 • Genderový audit nenařizuje, ale doporučuje na základě zjištění situace další postup a aktivity při zavádění genderu a podpory diverzity do praxe firmy či organizace
 • Genderový audit není audit finanční, není to audit pouhých čísel. Jedná se o analýzu lidských zdrojů, firemních dokumentů a kultury organizace – tzv. sociální audit
 •  

Proč jsou služby GENDER Consulting tou nejlepší možnou volbou?
 

 • máme zkušenosti v oboru, odborné know-how
 • podporují nás veřejně odborníci, kteří se věnují rovným příležitostem na té nejvyšší možné úrovni
 • disponujeme nejvyšším možným odborným vzděláním v oblasti genderu
 • našim klientům se věnujeme individuálně, komplexně a vždy na míru jejich potřebám
 • definuje nás odbornost, otevřenost, kvalita, flexibilita, rezonance, empatie
 • naši klienti: firmy, veřejná správa, neziskový sektor, školy, média, co-workingová centra, mateřská a rodinná centra, široká veřejnost
KONTAKT:
GENDER Consulting, s.r.o.
Sídlo: U Říčanky 1108/15
         104 00  Praha 10

Tel.: +420 602 524 302
        +420 607 782 535