Cíle genderového auditu od GENDER Consulting

 • V prvé řadě je to snaha pomoci každé firmě a organizaci zorientovat se v otázce genderu, podpory diverzity, agemanagementu, worklife balance a snaha pomoci změnit firemní kulturu v těchto oblastech k lepšímu
 • Kvalitně a odborně zmapovat vnitřně nastavené procesy firmy či organizace
 • Kvalitně a odborně zmapovat a zanalyzovat potřeby zaměstnanců a zaměstnankyň z hlediska slaďování práce a rodiny
 • Kvalitně a odborně zmapovat a zanalyzovat management mateřské/rodičovské dovolené
 • Kvalitně a odborně zmapovat a zanalyzovat diverzitu a senioritu firmy či organizace
 • Kvalitně a odborně zmapovat age management
 • Kvalitně a odborně identifikovat komunikační či procesní bariéry a nalézt skutečný potenciál v oblasti rozvoje lidských zdrojů
 • Kvalitně a odborně pomoci realizovat doporučení, vzešlá z výsledků genderového auditu
 • Kvalitně a odborně zajistit PR každé firmě či organizaci, jež genderovým auditem prošla

Proč jsou služby GENDER Consulting tou nejlepší možnou volbou?
 

 • máme zkušenosti v oboru, odborné know-how
 • podporují nás veřejně odborníci, kteří se věnují rovným příležitostem na té nejvyšší možné úrovni
 • disponujeme nejvyšším možným odborným vzděláním v oblasti genderu
 • našim klientům se věnujeme individuálně, komplexně a vždy na míru jejich potřebám
 • definuje nás odbornost, otevřenost, kvalita, flexibilita, rezonance, empatie
 • naši klienti: firmy, veřejná správa, neziskový sektor, školy, média, co-workingová centra, mateřská a rodinná centra, široká veřejnost
KONTAKT:
GENDER Consulting, s.r.o.
Sídlo: U Říčanky 1108/15
         104 00  Praha 10

Tel.: +420 602 524 302
        +420 607 782 535