Náš tým

GENDER Consulting funguje na trhu v ČR už 5 let. 5 let zkušeností, praxe, energie, erudice, entuziasmu.

GENDER Consulting je odbornou institucí, akreditovanou u Ministerstva vnitra.

GENDER Consulting = expert pro moderní HR a strategii rozvoje organizací a osob, CSR - společenská odpovědnost firem, rovné příležitosti, diverzita, gender, work life balance, personální politika

GENDER Consulting = člen expertní skupiny při Úřadu Vlády v rámci "Metodiky genderových auditů"

GENDER Consulting = partner Ministerstva vnitra v rámci soutěže "Úřad roku půl na půl - respekt k rovným příležitostem"

GENDER Consulting = profesionalita, jistota, stabilita, loajalita, efektivita = to nejlepší pro vás! 
GENDER Consulting je zárukou expertních znalostí v oblasti HR, expertního poradenství v oblasti interních procesů firmy, CSR - společenské odpovědnosti firem, genderu a diverzity.

Lidé z GENDER Consulting mají nejvyšší možné odborné vzdělání v oblasti HR, genderu, sociologie a psychologie a nabízí:

 • Maximální erudici, entuziasmus, empatii a energii každému klientovi
 • Poradenství, odborné garance, a to i v projektech EU
 • Externí HR do firem - strategie a rozvoj organzací a lidí
 • Zavedení konceptu "Otevřené a  zdravé organizace" do firem i veřejné správy
 • Lektoring (rovné příležitosti/gender/diverzita, soft skills)
 • Veřejný výstup a prezentaci na konferencích/médiích - v hlavní roli energie, drive, zkušenosti, znalosti, empatie
 • Tvorbu a realizaci  programů na míru
 • Audity (gender/diversity audity, personální audity, globální audity rovných příležitostí) 
 • Výzkum a osvětovou činnost
 • Marketing a PR gender/age, diverzity, work life balance aktivit
 • Konzultace a mentoring pro vedení firem a organizacív oblasti HR, CSR, diverzity a soft skills
 • Konzultace a mentoring pro HR a zaměstnance/kyně firem a organizací
 • Bohatou praxi a skvělé reference

 

Spoluzakladatelky a genderové expertky

Motto: Dokážeme vše, co chceme! Nemůžeme zastavit vlny, ale můžeme se naučit surfovat...

 

Mgr. Kateřina Kaňoková
Jednatelka GENDER Consulting, s.r.o., HR a genderová expertka, lektorka, mentorka, koučka, auditorka, blogerka, moderátorka

http://katerina-kanokova.cz

LinkedIn

email: katerina.kanokova@genderconsulting.cz

Kateřina má 14 letou praxi v oblasti marketingu a PR na vedoucích pozicích v nadnárodních firmách.

Specializace Kateřiny Kaňokové: HR a gender expertka, konzultantka, lektorka, moderátorka, auditorka, mentorka, koučka, metodička - pro oblast HR, CSR, rovné příležitosti, work - life balance politiku, strategie, procesy a řízení v organzacích.

Vystudovala Mediální a komunikační studia na Univerzitě Jana Amose Komenského a Genderová studia na FHS Univerzity Karlovy a v roce 2012 spoluzaložila firmu GENDER Consulting, která je nyní na trhu již 5 let a ve svém oboru patří mezi špičku.
Dlouhodobě se věnuje vzdělávání dospělých a pracuje jako poradkyně a konzultantka v oblasti HR, genderová expertka, mj. i se zaměřením na tématiku středního  a vyššího managementu .
Kateřina pracuje jako genderová expertka, externí HR do firem, lektorka, mentorka, koučka a auditorka. Je členkou neziskové organizace Business Professional Women. Je lektorka gender/diverzity/soft skills/leadership oblastí a má bohatou praxi ve vzdělávání skupin osob, ohrožených na trhu práce - zaměřuje se na ženy, osoby 50+, seniory, osoby se zdravotním postižením.

Specializuje se na firmy, personalisty(tky), PR a marketing v oblasti CSR tématiky, diversity/work life balance vzdělávání a soft skills, gender/diversity/personální audity a projekty EU.

Věnuje se poradenství v Poradně pro rovné příležitosti v rámci "Otevřeného Informačního Centra" v Praze 22. Poskytuje  zde kariérní poradenství/mentoring/koučink/bilanční diagnostiku osobám ohroženým na trhu práce - ženám, osobám 50+, seniorům, osobám se zdravotním postižením.

Vede Vzdělávací akademie pro seniory, vede přednášky zaměřené na podporu paměti, témata "Ženy a život" a realizuje aktivity zaměřené na mezigenerační solidaritu a komunikaci.

Dlouhodobě pracuje, jako konzultantka, lektorka, mentorka a koučka  v rámci projektů EU, zaměřených na podporu žen, a to v rámci všech regionů ČR.

Veřejně přednáší na prestižních akcích a konferencích, týkajících se podpory diverzity, CSR, startu a rozvoje podnikání.

Autorka e-booku "Matky, nedržte se zpátky!" - pro ženy, které se vrací na trh práce po mateřské/rodičovské dovolené, ke stažení zde: http://katerina-kanokova.cz/#kontakt

 

Mgr. Jana Černoušková (dříve Klampflová)
Jednatelka GENDER Consulting, s.r.o., HR a genderová expertka, lektorka, mentorka, koučka, auditorka

LinkedIn

email: jana.cernouskova@genderconsulting.cz

Jana absolvovala Karlovu Univerzitu v oboru Genderová studia a Metropolitní univerzitu Praha v oboru Veřejná správa – právní specializace

Více jak 10 let pracovala v oblasti justice a dlouhodobě se zabývala tématikou vzdělávání v oblastech osobního/profesního rozvoje, soft skills, budování značky a efektivních procesů.

Jana působí jako:

gender/diversity expertka – pro soukromou i veřejnou sféru, média, kampaně, projekty EU

gender/diversity auditorka – realizace gender auditů, HR auditů, procesních auditů i dalších analýz realizovaných na míru

lektorka – soft skills, HR, řízení, leadership, gender, diverzita, work life balance, start a rozvoj podnikání, kariérní poradenství a bilanční diagnostika

mentorka – osobní/profesní rozvoj jednotlivců, organizací

koučka – profesní/osobní koučování, koučování organizací, týmů

Jana kombinuje široké znalosti z oblasti personálního řízení, procesního řízení, soft skills dovedností, sociologie a psychologie, marketingu a budování osobní/firemní značky, genderu spolu s vynikající schopností vidět detail i celek.

Je členkou neziskové organizace Business Professional Women.

Dlouhodobě pracuje, jako konzultantka, lektorka, mentorka a koučka  v rámci projektů EU, zaměřených na podporu žen, a to v rámci všech regionů ČR.

Veřejně přednáší na prestižních akcích a konferencích, týkajících se podpory diverzity, CSR, startu a rozvoje podnikání.


Proč jsou služby GENDER Consulting tou nejlepší možnou volbou?
 

 • máme zkušenosti v oboru, odborné know-how
 • podporují nás veřejně odborníci, kteří se věnují rovným příležitostem na té nejvyšší možné úrovni
 • disponujeme nejvyšším možným odborným vzděláním v oblasti genderu
 • našim klientům se věnujeme individuálně, komplexně a vždy na míru jejich potřebám
 • definuje nás odbornost, otevřenost, kvalita, flexibilita, rezonance, empatie
 • naši klienti: firmy, veřejná správa, neziskový sektor, školy, média, co-workingová centra, mateřská a rodinná centra, široká veřejnost
KONTAKT:
GENDER Consulting, s.r.o.
Sídlo: U Říčanky 1108/15
         104 00  Praha 10

Tel.: +420 602 524 302
        +420 607 782 535