My v médiích

GENDER Consulting = 8 let profesionální/bohaté/transparentní historie v ČR

GENDER Consulitng = odborná instituce, akreditovaná u Ministerstva vnitra

GENDER Consulting = partner Ministerstva vnitra v rámci soutěže "Úřad roku půl na půl - respekt k rovným příležitostem"

GENDER Consulting = člen expertní skupiny při Úřadu vlády v rámci Institualizace rovných příležitosti - "Metodiky genderových auditů"

GENDER Consulting = profesionál a expert v oblasti CSR - společenské odpovědnosti firem, genderu/rovných příležitostí, diverzity, work life balance

GENDER Consulting = erudovaný a žádaný partner pro média

GENDER Consulting = členství v GEK (Genderové Expertní Komoře)

 

Publikace na managerka.cz

 

 

 


Proč jsou služby GENDER Consulting tou nejlepší možnou volbou?
 

  • máme zkušenosti v oboru, odborné know-how
  • podporují nás veřejně odborníci, kteří se věnují rovným příležitostem na té nejvyšší možné úrovni
  • disponujeme nejvyšším možným odborným vzděláním v oblasti genderu
  • našim klientům se věnujeme individuálně, komplexně a vždy na míru jejich potřebám
  • definuje nás odbornost, otevřenost, kvalita, flexibilita, rezonance, empatie
  • naši klienti: firmy, veřejná správa, neziskový sektor, školy, média, co-workingová centra, mateřská a rodinná centra, široká veřejnost
KONTAKT:
GENDER Consulting, s.r.o.
Sídlo: U Říčanky 1108/15
         104 00  Praha 10

Tel.: +420 602 524 302
        +420 607 782 535